הדפסת חבילות דיוור ישיר

פרסנוליזציה היא העתיד של מוצרי הדפוס

ישנם אינספור מוצרי דפוס הדורשים הדפסת מידע משתנה בכל הדפסה , בחלקם מדובר במספור פשוט ובחלקם יש צורך בעשרות שדות עם מידע משתנה בכל עמוד מודפס, מידע משתנה הכולל תמונות ואובייקטים גרפים שונים בכל הדפסה.

הדפסה פרסונאלית אפשרית רק במכונות דפוס דיגיטלי.

מגוון אפשרויות למידע משתנה

כרטיסי כניסה/שוברים עם מיספור לביקורת

ברקודים משתנים וחד ערכיים

פרטי משלוח משתנים

תעודות ומלל משתנה

ביצוע עבודות בעלות מידע משתנה להדפסות שיווק וקד"מ

פרטי לקוח משתנים

תמונות משתנות

QR קוד משתנה

ריבויי פרטים פרסונאליים עם התניות שיווקיות

פניה פרסונאלית הוכחה כמשפרת פלאים אחוזי המרה ואמון במשווקים

כל עבודת מידע משתנה מתחילה בקובץ אקסל פשוט שממנו נשלפים הנתונים לתוך התוכנה הייעודית

התייעצו איתנו טרם הכנת הקבצים ונשמח להדריך ולעזור ע"מ להפיק את המקסימום!

[email protected]